New items
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Ochrona własności intelektualnej
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka