New items
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych