New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
ABC intensywnej terapii
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje