Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Interna Harrisona. tom I
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne