New items
Prawo urzędnicze
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu