New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu