New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Implikacje decyzji politycznych i działań militarnych w Libii dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Próba generalna : strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej : listopad-grudzień 1981
Katastrofy. 2,
Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe : katalog