New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Drzewa Polski i Europy
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje