New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Numerical Methods for Chemical Engineering : Applications in MATLAB
Zagrożenia lasów zależne od stanu atmosfery
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania