New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i bezpieczeństwo międzynarodowe
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego : wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej