Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Neurologia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,