Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Psychiatria
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa