New items
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
ABC oparzeń
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Terror\terroryzm : studium przypadku
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations