Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
ABC intensywnej terapii
Neurologia
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Interna Harrisona. tom II