Nowości
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Interna Harrisona. tom III
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane