Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Położnictwo i ginekologia
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych