Nowości
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Podręcznik Survivalu
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Dwie dekady walki z terroryzmem
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1