New items
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego