Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych