New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo