New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
zagrożenia
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1