New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Systemy zdrowotne : zrozumieć system