New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych