Nowości
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Hazardous Materials : Managing the Incident
Akademicki program mentoringowy w praktyce