Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Poradnik służby BHP