New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych