New items
Katastrofy. 2,
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu