New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa