New items
Studenckie prace naukowe
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Kryptografia w teorii i praktyce
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego