Nowości
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Drzewa Polski i Europy
System ochrony zdrowia w Polsce
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej