New items
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia