New items
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin