New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy