New items
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 2
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa