New items
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego