New items
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy