New items
ABC intensywnej terapii
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia