Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1