New items
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Modelowanie organizacji dynamicznej
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa