Nowości
Neurologia
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Scientific Protocols for Fire Investigation
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami