Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Interna Harrisona. tom I
Scientific Protocols for Fire Investigation
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji