New items
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Prawo a media społecznościowe
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Współczesne konflikty zbrojne