New items
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,