Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne