Nowości
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa