Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych