Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Sobotta atlas anatomii człowieka
ABC oparzeń
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo