Nowości
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność