New items
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka