Nowości
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Neurologia
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji