Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce