New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań